Se samferdselsministerens innlegg på Jernbaneforum 2018

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt innlegget "Fra ord til handling: Jernbane for næringsutvikling" på Jernbaneforum 2018 i Oslo 8. mars. Solvik-Olsen kom blant annet inn på InterCity-utbyggingen og godssatsingen i Nasjonal transportplan 2018-2029.

(Videopptak ved Jernbaneforum)

Til toppen