Forsiden

Samferdselsministerens tale på klimaseminar om E16 Jevnaker, 21.12.21

- Norge har ambisiøse klimamål: 55 prosent kutt i de norske klimagassutslippene i 2030, målt mot 1990-nivået. Da må vi ta i et tak i alle sektorer. Noe som blir veldig viktig er en bærekraftig samferdselspolitikk, sier samferdselsministeren i denne talen.

(Sjekkes mot fremføring)

Kjære alle sammen!

Takk for et spennende seminar om et veldig viktig tema. Er det noe denne regjeringen er opptatt av, så er det gode klimavennlige løsninger for framtiden

Derfor er det ekstra morsomt at min første veiåpning som samferdselsminister er av et prosjekt hvor man har tenkt på klima i byggefasen.

Ifølge Wikipedia er det mange i Jevnaker som pendler til min hjemby Fredrikstad. Det var ingen referanse for den påstanden, men jeg synes det høres rimelig ut!

Uansett hvor langt eller kort man pendler til jobben, er det viktig med gode og trygge veier. Om ikke lenge skal vi offisielt åpne den første delen av E16 forbi Jevnaker. Det er bra for alle som bruker veien.

Så har vi hørt at dette er en vei som er litt bedre for klimaet også.

Vi har sagt i Hurdalsplattformen at klimamålene skal nås. Og står det der, betyr det at vi kommer til å jobbe hardt for det.

Norge har ambisiøse klimamål: 55 prosent kutt i de norske klimagassutslippene i 2030, målt mot 1990-nivået.

Da må vi ta i et tak i alle sektorer. Noe som blir veldig viktig er en bærekraftig samferdselspolitikk.

Det kan bety mye, og det er poenget mitt i dag.

Det er ingen hemmelighet at en stor del av kuttene må komme fra transportsektoren. Da snakker vi i stor grad om utslippene fra alt det som går oppe på veien: biler, lastebiler og busser.

Norge er allerede i verdenstoppen når det gjelder antall elbiler på veiene. Det er på grunn av god samferdsels-, finans- og klimapolitikk i en god del år allerede.

Bussene slipper ut stadig mindre klimagasser. Spesielt bybusser. Det skjer også mye spennende for lastebiler og alle andre store kjøretøy som kjører langt med få stopp.

Alt dette er gode steg mot en stadig mer klimavennlig hverdag på veiene våre.

Så er det nå en gang slik at alle disse bilene må kjøre på noen veier også. At vi må ta hensyn til klima også når vi bygger ut veier, har kommet mer på agendaen de siste årene.

Blant annet er vi i gang med å skaffe oss bedre metoder for å se på sammenhengen mellom utslipp og arealene som brukes til veiutbygging.

Det er også lagt fram en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser. Her er Statens vegvesen allerede i gang med jobben å finne gode prosjekter for uttesting.

Det er mange store anleggsmaskiner i et veiprosjekt. Hvis vi kan kutte utslippene fra disse maskinene, er vi godt på vei. I alle kontrakter fra Statens vegvesen i dag, er det krav om å begrense utslippene. Det er viktig.

Så har vi nøkkelpunktene i dette veiprosjektet, nemlig CO2-kutt i produksjonen av asfalt og betong. Det er veldig spennende. For da blir stadig flere deler av veiutbyggingen litt mer klimavennlig.

Slike krav og insentiver i anbudene er et godt eksempel på at staten går foran. Krav og insentiver som på sikt kan bidra til at det faktisk blir lønnsomt med klimavennlige løsninger.

Kutt i asfalt- og betongproduksjonen er ikke en del av kuttene vi må gjøre i transportsektoren. Men vi må se hele bildet: Vi skal kutte klimautslippene i Norge, både fra biler, anleggsmaskiner, byggingen og materialene.

Det har Statens vegvesen og Skanska klart å gjøre sammen her.

Det viser også at incentiver fra staten helt tydelig fungerer i praksis. Det er jo noe av poenget.

Derfor må jeg til slutt berømme Skanska for jobben de har gjort, og gjør. De viser at de tar klima på alvor. Jeg opplever at det ikke bare gjelder Skanska. Men at gode klimaløsninger er noe bransjen er opptatt av. At framtiden allerede er her.

Utbyggingen av denne strekningen forbi Jevnaker har tatt viktige steg mot framtidens mer klimavennlige samferdselsutbygginger. Ja, enkelt og greit mer, bærekraftig samferdselspolitikk.

Nå gleder jeg meg til å offisielt åpne veien etterpå!

Tusen takk for oppmerksomheten, og lykke til videre med prosjektet og mer klimavennlige løsninger!