Samferdselsnytt 6/2011

Miljø og tiltak for å redusere klimautslipp fra transport får stadig mer oppmerksomhet i EUs transportpolitiske diskusjoner. Renere biler og transport er derfor et tema i denne utgaven av Samferdselsnytt. Les også andre aktuelle saker i rapporten fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

Hele siste utgave av Samferdselsnytt kan leses her.

Her kan du lese hovedpunktene i rapporten:

- Arbeidet med det ambisiøse Digital Agenda-programmet har svært høy prioritet hos Kommisjonen ved kommissær Neelie Kroes som har ansvaret for Digital Agenda. Dette gjelder spesielt investeringer i raskere bredbånd, utvikling av et felles europeisk regelverk på området og samarbeid med telekomindustrien for å nå målene.

- Det er fortsatt stort fokus på å harmonisere reguleringen av internasjonal gjesting i mobilnettet og på nettnøytralitet.

- Kommisjonen har lagt frem et forslag om endring av forordningen med digital tachograf – fartsskriveren som registrerer hastigheten til kjøretøyer, påbudt for transport med totalvekt på mer enn 3500 kg. Oppdateringen er ment å sørge for bedre beskyttelse av sjåførenes arbeidsmiljø, tryggere veier og en mer rettferdig konkurranse transportselskapene i mellom.

- Det ventes at Kommisjonen kommer med mange ulike initiativer utover høsten, blant annet knyttet til elektronisk kommunikasjon, luftfart og trafikksikkerhet.

- Transportkomiteen i Europaparlamentet diskuterte på høstens første møte omarbeidingen av Jernbanepakke I. Arbeidet har kommet langt, men det er fortsatt en del stridsspørsmål mellom de politiske gruppene i Parlamentet.
 
- Europaparlamentarikeren Mathieu Grosch sitt utkast til rapport om Kommisjonens Hvitbok om transportpolitikk ble drøftet 8. september i Parlamentet. Rapporten er kritisk til tempoplanen foreslått av Kommisjonen, og anbefaler raskere handling på spesifikke områder. Grosch kritiserer også enkelte av medlemsstatene for ikke å se verdien av en felles europeisk transportpolitikk.
 
- I Fokus-temaet i denne utgaven av Samferdselsnytt tas ”Renere biler og transport” opp som tema fordi miljø, og spesielt tiltak for reduserte klimautslipp fra transportsektoren, prioriteres stadig høyere i EUs transportpolitiske diskusjoner.

 

Til toppen