Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samisk språkutvalgs rapport er ute på høring

– Regjeringen vil styrke de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Det var bakgrunnen for utredningen Hjertespråket. Nå håper jeg på mange gode innspill til hvordan vi kan følge opp samisk språkutvalgs rapport, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Rapporten er nå sendt ut på bred høring.

Samisk språkutvalg la fram sin rapport Hjertespråket (NOU 2016:18) i Trondheim 10. oktober i år. Utvalget har foreslått lovendringer og tiltak på en rekke områder, blant annet barnehage og skole, kommunene og de ulike offentlige myndigheters ansvarsområder.

I høringen ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om synspunkter på utvalgets forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene.

Departementet har tett dialog med Sametinget i høringsprosessen og i oppfølgingen av rapporten. Ettersom utvalgets forslag berører flere departementers fagområder, vil det også være et samarbeid mellom departementene i oppfølgingen etter høringsprosessen.

Rapporten er sendt på høring til offentlige instanser, samiske organisasjoner, språksentre og institusjoner, utdanningsinstitusjoner og andre. Høringen er åpen for alle.  Frist for å sende innspill er 15. mars 2017.

Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Til toppen