Samiske ungdommer vant internasjonal kokebokpris

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Urfolks tradisjoner bevares og videreføres når unge kulturbærere viser engasjement og stolthet over egen kultur. Den velfortjente utmerkelsen av kokeboken EALLU løfter fram et viktig prosjekt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kokeboken EALLU vant internasjonal kokebokpris

Kokeboken EALLU fikk i dag den internasjonale og prestisjetunge prisen Gourmand Awards

Prisutdelingen blir kalt kokebøkenes Oscar, hvor forfatterne fra hele verden kjemper om ulike priser.

Kokeboken EALLU er et produkt av et urfolksprosjekt støttet av Arktisk råd, på initiativ fra Norge. Det Internasjonale reindriftssenteret (ICR) har ledet prosjektet, hvor samisk ungdom i Norge har bidratt med mattradisjoner fra reindriftskulturen.

Kokeboken handler om urfolksungdom, klimaendringer og mattradisjoner, og legger vekt på tradisjoners rolle i lokal næringsutvikling. Boken inneholder 30 oppskrifter.

Ordet EALLU betyr 'flokk' på samisk, og er knyttet til ordet 'EALINN' som betyr 'liv'.

EALLU vant hovedprisen 'Årets beste matbok i alle kategorier'. Den fikk også pris i kategorien 'arktisk matkultur'. I tillegg var den nominert i kategoriene 'bærekraftig livsstil' og 'tradisjonsmat'.

Bøker fra over 200 land

Prisene ble delt ut på et stort arrangement i Yantai, Kina. Bøker fra over 200 land deltok i konkurransen, der de samiske ungdommene i EALLU-prosjektet viste fram egen matkultur og møtte urfolksungdommer fra andre land for å dele erfaringer.

–  EALLU er et banebrytende prosjekt fordi det utforsker urfolks tradisjoner sett fra ungdommens perspektiv. Ungdommene ser videreføringen av tradisjonen i lys av moderne utfordringer som klimaendringer. Derfor er prosjektet aktuelt og viktig, sier Monica Mæland.

Trond Moi vant også pris i Kina med kokeboken 'Hjemme hos Trond Moi'. Fire andre kokebøker i Norge var nominert, av blant annet Henry Notaker og Cecile Agotnes.

Statssekretær Anne Karin Olli og samisk ungdom
Statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar sammen med de samiske ungdommene bak kokeboken EALLU på prisutdeling av 'kokebøkenes Oscar' i Kina. EALLU er et prosjekt som undersøker matkulturen til reindriftsfolk, sett i lys av tradisjonell kunnskap, tilpasning til klimaendringer og betydningen av ungdoms engasjement og videreutvikling av urfolkskulturen.
Statssekretær Anne Karin Olli sammen med de samiske ungdommene bak kokeboken EALLU.
Fra venstre Anders Oskal, Mikhail Pogodaev, Juoksa Smuk, Anna Chuprina, Xiao Chenhao, Anne Karin Olli, Marta Okotetto, Ellen Sara Sparrok, Alena Gerasimova, Inger Anita Smuk, og Issat Turi.