Samlokalisering av politi og brann i Ålesund

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpnet i dag den nye samlokaliserte sentralen for politi og brann i Ålesund.

Samlokalisering av politiets operasjonssentraler og brann- og redningsvesenets 110-sentraler er en viktig del av nærpolitireformen.

– Nødmeldingstjenestens fremste oppgave er å gi folk rask og god hjelp i nødsituasjoner. Uansett hvem man er, hvor man er og når på døgnet det skjer, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Ålesund er den tredje samlokaliserte sentralen som blir åpnet. Erfaringer har vist at samlokalisering gir store faglige gevinster som kommer befolkningen til gode. Regjeringen ønsker å samlokalisere alle politiets operasjonssentraler vegg-i-vegg med brannvesenets 110-sentaler. Det skal legges til rette for at helsevesenets AMK-tjeneste også kan samlokaliseres på et senere tidspunkt.

– Operatørene på samlokaliserte nødmeldingssentraler blir en del av et større og sterkere fagmiljø som vil gi resultater i form av bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser, sier Amundsen videre.

Stortinget har hittil bevilget midler til fem samlokaliserte sentraler. Før Ålesund i dag er Innlandet (Hamar) og Nordland (Bodø) allerede åpnet. De neste som står for tur er Ski og Tønsberg. Og regjeringen har nå foreslått å bevilge 17,2 mill. kroner i 2018 for å samlokalisere brann- og politisentralene i Tromsø.