Samlokalisering av politi og brann i Tønsberg

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) åpnet i dag den nye samlokaliserte sentralen for politi og brann i Tønsberg.

Fra åpningen av den nye samlokaliserte sentralen for politi og brann i Tønsberg.
Fornøyde folk ved åpningen. Fra venstre Tormod Kristiansen og Christine Fossen, Sør-Øst politidistrikt, Kim Haugan, Sør-Øst 110, Petter Berg, ordfører i Tønsberg, Cecilie Daae, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, justisminister Tor Mikkel Wara og Knut Smedsrud, Politidirektoratet. Foto: JD

Samlokalisering av politiets operasjonssentraler og brann- og redningsvesenets 110-sentraler er en viktig del av nærpolitireformen.

– Erfaringene fra den samlokaliserte sentralen i Drammen har vist at samlokalisering gir store faglige gevinster som kommer befolkningen til gode sier Wara.  

Sør-Øst er blant landets største politidistrikt og 110-region, og har i overkant av 700.000 innbyggere. Tønsberg er den femte samlokaliserte sentralen som blir åpnet.  

– Operatørene på samlokaliserte nødmeldingssentraler blir en del av et større og sterkere fagmiljø som vil gi resultater i form av bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser, sier Wara videre.  

Regjeringen ønsker å samlokalisere alle politiets operasjonssentraler vegg-i-vegg med brannvesenets 110-sentaler. Det skal legges til rette for at helsevesenets AMK-tjeneste også kan samlokaliseres på et senere tidspunkt.