Presseinvitasjon

Sandra Borch møter skognæringa

Tirsdag 2. november møter landbruks- og matminister Sandra Borch skognæringa for å få en orientering om status, fremtidsutsikter, ambisjoner og muligheter for en viktig næring for Norge. Hun skal også få prøve hogstmaskin. Dette skjer ved Semsvannet, i en hogst der Asker kommunen er grunneier.

Program for dagen:

11.45 Fremmøte i Asker kommuneskog. Lunsj

  • 12.15
    Velkommen ved ordfører Lene Conradi (H)
  • Skogen og skogbruket i fylket ved seksjonssjef Helge Nordby
  • Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) møter Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Statskog SF til samtale
  • Orientering om hogsten og skogsmaskinene ved skogbrukssjef Petter Høistad og entreprenør Øyvind Isaksen
  • Landbruks- og matminister Sandra Borch runder av

Arrangementet finner sted i Asker kommuneskog, ved gapahuken langs Sandungveien, innenfor Sem gjestegård.
Flåbekk gapahuk - Google Maps.

Deltakere:
Asker kommune: Ordfører Lene Conradi (H) ønsker velkommen. Varaordfører Monica Vee Bratlie (H) deltar samt skogbrukssjef Petter Høistad.

Norges Skogeierforbund: Adm.dir. Per Skorge og styreleder Heidi Hemstad

NORSKOG: Adm.dir. Arne Rørå og næringspolitisk sjef Benthe Løvenskiold

Statskog SF: Skogsjef Monica Sellæg Grindberg og regionleder Sør-Norge Jan Helge Nordby

Statsforvalteren i Oslo og Viken: Seksjonssjef Helge Nordby og seniorrådgiver Olav Granheim

Oda Vislie fra Vardø følger Sandra Borch gjennom arbeidsdagen

Hvert år inviterer Ungt Entreprenørskap 25 unge ledertalenter fra hele landet til å være med på arrangementet "Leder for en dag". Denne dagen følger de unge hver sin toppleder gjennom en vanlig arbeidsdag. Tanken er at de skal få et unikt innblikk i hva det egentlig betyr å lede en virksomhet.

Oda Amalie Larsen Vislie fra Vardø  skal følge landbruks- og matminister Sandra Borch tirsdag 2. november.  Oda er 21 år gammel og arbeider til daglig som kokkelærling på Thon Hotell Kirkenes.
Mer om Ungt Entreprenørskap: Forsiden | Ungt Entrepenørskap (ue.no)

 Kontaktperson for Sandra Borch: Seniorrådgiver Heidi Riise, 975 17 227