Norge utvider sanksjonene mot Hviterussland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Norge har i dag sluttet seg til den siste utvidelsen av EUs sanksjoner mot Hviterussland. Dette er nødvendig i lys av Lukasjenko-regimets kyniske utnyttelse av sårbare migranter og opptreden overfor naboland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har med dette sluttet opp om EUs fem sanksjonsrunder siden oktober 2020, i tillegg til sanksjonene mot sentrale deler av hviterussisk næringsliv som ble innført tidligere i år. De mange utvidelsene av de restriktive tiltakene har vært nødvendige. Grunnen er hviterussiske myndigheters gjentatte brudd på menneskerettene og forsøk på å destabilisere eller straffe naboland gjennom sin aktive tilrettelegging av store migrantstrømmer mot Litauen og Polen. Den norske forskriften som  hjemler tiltakene mot Hviterussland, vil bli oppdatert.

I tillegg fortsetter situasjonen internt i Hviterussland å forverre seg. Lukasjenko-regimet gjennomfører en brutal kampanje mot menneskerettsaktivister, regimekritiske røster og uavhengige journalister. Hviterussland har per i dag over 940 politiske fanger. Myndighetene har avvist alle initiativer fra det internasjonale samfunnet til å legge til rette for en politisk dialog med demokratibevegelsen.

- Vi står overfor et brutalt regime som bruker vold og undertrykking for å tviholde på makten og som bruker sårbare mennesker som et pressmiddel overfor naboland. Sammen med våre europeiske partnere vil vi fortsette å bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å bidra til en positiv utvikling i Hviterussland. Disse omfatter også sanksjoner, sier utenriksministeren.