Satsing på havteknologi vil gi mer ”blå vekst”

Norge er en havnasjon med høy kompetanse innen havteknologi. Men marin, maritim og offshorenæring kan vokse mer ved å lære av hverandre og kople næringsaktører tettere til virkemiddelapparatet, viser ny rapport.

Rapporten fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge viser at det offentlige bruker nærmere 1 milliard kroner årlig på forskning og utvikling (FoU) knyttet til teknologi for marin-, maritim- og offshorenæringene. De ”blå” næringene kan skape mer vekst ved å styrke FoU-samarbeidet, koordinere virkemidlene sine, og slik få en bedre kommersialisering av forskningsresultater.

-De blå næringene har et stort potensial. Bedre kunnskapsdeling mellom forsknings- og innovasjonsaktører kan gi store gevinster, sier næringsminister Monica Mæland.

-Rapporten bekrefter at satsingen på teknologi- og kompetansebygging i petroleumsvirksomheten har gitt resultater.  Det er viktig å fortsette denne satsingen, ikke minst fordi den gir verdifull erfaringsoverføring til annen næringsvirksomhet, sier olje- og energiminister, Tord Lien.

-Marin sektor har mye å lære av offshoreindustrien, der oljeselskaper og teknologiselskaper får gode resultater ved å samarbeide tett. Vi må på samme vis utvikle dette samarbeidet mellom sjømatindustrien og leverandørindustrien for å skape en sterkere ”blå” vekst. På kort sikt tror jeg nøkkelen ligger i å gjøre Innovasjon Norges Miljøteknologiordning bedre kjent for marin sektor. Og jeg ser frem til diskusjoner med næringen og næringsorganisasjonene om hvordan de selv skal kunne bidra til at vi tar neste steg innen utvikling av havteknologi for marin sektor sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Les rapporten her

Til toppen