Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien

Rapport fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet

Les Forslag til mer koordinert FoU-innsats mot leverandørindustrien av havteknologier til marin, maritim og offshoreindustrien