Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon

Hvordan stanse ødeleggelsen av verdens natur?

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til diskusjon om Naturpanelets siste rapport. Den viser at intensivt jordbruk og skogbruk, spredning av byområder og utbygging av infrastruktur ødelegger verdens natur i raskt tempo.

Vi markerer 25-årsjubileet til Konvensjonen om biologisk mangfold med å presentere nye resultater fra Naturpanelet på FNs dag for naturmangfold.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til seminar i Kongens gt 18-20 den 22. mai fra kl. 09:00 – 12:30.

Naturpanelets siste rapporter viser at utfordringene for å ta vare på naturmangfoldet er store og mange. Det er nødvendig med forsterket innsats fra alle land for å snu utviklingen. Økt kunnskap er en nøkkel for at verdenssamfunnet skal bli enige om en plan for å ta vare på det  det biologiske mangfoldet i 2020.

Men hvordan står det til i Norge, er vi bedre stilt enn resten av Europa?

Arealbruksendringer, inkludert intensivering i jordbruk og skogbruk, spredning av byområder og utbygging av infrastruktur har ført til at naturmangfoldet reduseres og at økosystemer blir svekket eller ødelagt.

Norske eksperter som har bidratt til Naturpanelets rapporter, vil presentere hovedfunn fra rapportene og ta opp utvalgte faglige utfordringer.

Som en oppfølging av Stortingsmeldingen, Natur for livet, er det utviklet en nasjonal utredning om verdier av økosystemtjenester fra våtmark etter Naturpanelets rammeverk. Denne utredningen er nå ferdigstilt. Hovedresultatene vil bli presentert, og rapporten vil bli overlevert statsråd Ola Elvestuen.  

FNs bærekraftsmål gir verdenssamfunnet et felles sett med mål. Vi kan ikke se på ett og ett mål isolert, noe som er både en faglig og politisk utfordring.

FN-konvensjonen om biologisk mangfold er nå 25 år gammel. Konvensjonen ble signert på den store Rio-konferansen i 1992 og trådte i kraft i 1993. Det er oppnådd gode resultater under konvensjonen, men presset mot naturgrunnlaget er større enn noensinne. Det er nødvendig med ambisiøse mål for det biologiske mangfoldet, - og ikke minst en styrket gjennomføring av internasjonale vedtak.

Seminaret gir et grunnlag for det nasjonale utviklingsarbeidet som vil vare fram til høsten 2020 hvor nye mål vil bli etablert under konvensjonen om biologisk mangfold. Statsråd Elvestuen ønsker en aktiv nasjonal dialog for å bidra til nye ambisiøse internasjonale mål for naturmangfoldet.  

Statsråden er tilgjengelig for media i pausen 10:30 – 11:00.

 

Tentativt program:

09:20 – 09:55

Hovedfunn fra Naturpanelet/IPBES regionale utredning fra Europa og Sentral-Asia (Vigdis Vandvik (UiB), Gunnar Austrheim (NTNU) og Anne Sverdrup-Thygeson (NMBU)) 

09:55 – 10:15

Overlevering til statsråden av nasjonal utredning om våtmarker

(Kristin Magnussen (Menon))

10:15 – 10:30

Spørsmål og diskusjon

10:30 – 11:00

Pause og muligheter for presse

11:00 – 11:10

Kunnskapsbasert politikkutvikling v/ statssekretær Atle Hamar

11:10 – 11.25

Naturpanelet etter plenumsmøtet våren 2018 v/Ellen Hambro,  Miljødirektoratet

11:25 – 12:25

Utvalgte faglige utfordringer fra Europarapporten og arealforringelse og restaureringsrapporten. Panel med eksperter og sivilsamfunn  – ordstyrer Vigdis Vandvik

  • Arealforringelse/press på arealbruk (Gunnar Austrheim)

  • Er det mulig med vinn-vinn naturmangfold og klima? (Bjørn Samset, Cicero)

  • Synspunkter fra en NGO på naturpanelets rapporter og bruk av disse (Christian Steel, SABIMA)

12:25 – 12:30

Avslutning ved Statssekretær Atle Hamar

Til toppen