Seminar om norsk genressurspolitikk

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal holder torsdag 7. november innlegg på seminar om norsk genressurspolitikk på Mathallen i Oslo.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet holder innlegg og deler torsdag 7. november ut PLANTEARVEN-prisen på seminar om norsk genressurspolitikk på Mathallen i Oslo.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal (Foto: SMK)

Seminar om norsk genressurspolitikk
Å sikre bønders rettigheter til genressurser er et sentralt element i Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Norsk genressurssenter har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet nylig publisert rapporten "Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser. Innspill til norsk genressurspolitikk".

Norsk genressurssenter arrangerer i samarbeid med Oikos – Økologisk Norge og Graminor et seminar om norsk genressurspolitikk i Mathallen Oslo. Målet er å belyse og diskutere muligheter for å gjennomføre tiltak som kan styrke norske bønders tilgang til og medvirkning til utvikling, bevaring og bruk av genetisk mangfold i landbruket, med utgangspunkt i forslag i rapporten.

Deler ut PLANTEARVEN-prisen
Under seminaret deler statsekretær Hanne Maren Blåfjelldal ut PLANTEARVEN-prisen for 2013.

Prisen deles ut årlig av Norsk genressurssenter for å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke våre genressurser. Prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer målsettinger om bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk mangfold og variasjon. 

Tid: Torsdag 7. november kl 09.00.
Sted: Mathallen Oslo

Pressekontakt for statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal:
Kommunikasjonsrådgiver Astraea Antal, mobil 93 43 19 30. 

Til toppen