Nordisk-amerikansk seminar om kjernefysisk sikkerhet

Alle land har et stort ansvar for sørge for at radiologisk og kjernefysisk materiale ikke kommer på avveie. Et viktig tiltak for å hindre dette er å kunne spore slikt materiale for å finne ut hvor det kommer fra. Dette er tema for et nordisk-amerikansk ekspertmøte i Oslo 17.-19. januar.

Rettsvitenskapelige metoder og tekniske analyser er avgjørende i etterforskningen av saker der det er mistanke om smugling og ulovlig bruk av kjernefysisk og radiologisk materiale. Formålet er å spore materialet tilbake til eierne og avdekke hvordan materialet kunne komme på avveie. Selv om slike saker heldigvis er sjeldne, kan konsekvensene være svært alvorlige.

Derfor er det viktig at nasjonale myndigheter har nødvendig kunnskap og utvikler gode metoder for å håndtere og etterforske sakene. Samtidig er det helt avgjørende å videreutvikle det internasjonale samarbeidet på tvers av landegrenser, i regioner og globalt. Bare gjennom slikt samarbeid kan man lykkes med å motvirke smugling og hindre internasjonal organisert kriminalitet på feltet. Både Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Interpol deltar på seminaret i Oslo.

Seminaret er et samarbeid mellom de nordiske strålevernsmyndighetene og det amerikanske utenriksdepartementet. Det åpnes av statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet, chargé d´affaires Jim De Hart ved den amerikanske ambassaden i Oslo og avdelingsdirektør Atle Konta Midttun i Utenriksdepartementet.

Til toppen