Sentrale bygdeutviklingsmidler og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til prosjekter innen følgende ordninger: Sentrale bygdeutviklingsmidler (6.3 millioner kroner) og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet (2 millioner kroner).

Landbruks- og matdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til prosjekter innen følgende ordninger: Sentrale bygdeutviklingsmidler (6.3 millioner  kroner) og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet (2 millioner kroner).

Sentrale bygdeutviklingsmidler

 Elgburger fra Fjord-Norge som ble servert på årets Grüne Woche i Berlin.
Elgburger fra Fjord-Norge som ble servert på årets Grüne Woche i Berlin. (Foto: Vidar Alfarnes)

Formålet med bygdeutviklingsmidlene er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. Sentrale bygdeutviklingsmidler kan gis til prosjekter og satsinger av overordnet nasjonal karakter eller som bidrar til økt regionalt samarbeid. 

Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet
Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet finansieres over Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Hovedmålet er å oppnå økt verdiskaping gjennom produktutvikling, kommersialisering og salg av norske matspesialiteter, samt gjennom utvikling av områdene grønt reiseliv og innlandsfiske. Det kan søkes på prosjekter innen ett eller flere følgende hovedområder: Omdømmebygging nasjonalt og internasjonalt av råvarer og produkter fra en region og mat og reiseliv i en region. Prosjektene bør bidra til økt regionalt samarbeid. 

For 2014 vil eksportrettede prosjekter, spesielt der flere mat- og/ eller drikkeprodusenter går sammen for å selge produkter på internasjonale markeder, prioriteres.

Søknadsfrist: 15.03.2014

Det vil også være mulig å søke på midler i juni. Dette vil bli kunngjort separat.

Søknad sendes:

Per post:
Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Per e-post: postmottak@lmd.dep.no.

Kontaktpersoner:

Ved spørsmål, kontakt
Kristin Orlund, avdelingsdirektør. E-post: kristin.orlund@lmd.dep.no. Telefon: 22 24 93 42.
Guro Bolstad, førstekonsulent. E-post: guro.bolstad@lmd.dep.no. Telefon: 22 24 91 47. 

Kunngjøringen ble første gang publisert 28.01.2014