Sier ja til dagligvarebutikk og næringsområde på Ånestad i Løten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til ny dagligvarebutikk og næringsområde på Ånestad i Løten kommune. - Jeg har lagt vekt på kommunens ønsker om å utvikle næringsliv og ønsket om en ny dagligvarebutikk lokalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Løten kommune har vedtatt å legge til rette for inntil 2000 kvadratmeter detaljhandel og 162 dekar næringsområde på Ånestad, som ligger cirka 3,5 km fra Løten sentrum. Områdene er del av kommuneplanens arealdel for Løten 2015-2026.

Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark hadde innsigelse til etablering av detaljhandel på eksisterende næringsarealer på Ånestad, og til nytt næringsområde ved Statens vegvesens kontrollstasjon på sørsiden av riksveg 3.

Departementet godkjenner kommunens planer, og tar ikke innsigelsene til følge. Etablering av dagligvareforretning og nytt næringsområde på Ånestad kan ikke skje før ny riksveg 3/25 er ferdig bygd på strekningen Omgangsvollen – Elverum med toplanskryss ved Ånestad. Dette er en viktig forutsetning for departementets vedtak.

- Det er viktig at kommuner legger til rette for vekst og nye arbeidsplasser. Når riksveg 3 skal legges utenom Løten sentrum forstår vi at kommunen ønsker å legge til rette for næringsutvikling og handel nær den nye veien, sier Sanner.

Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet tilrår å godkjenne detaljhandel på Ånestad. Begge peker på at det ikke er ønskelig å svekke Løten som handelssentrum, men legger stor vekt på kommunens enstemmige vedtak om å tillate en større dagligvarebutikk på Ånestad.

Landbruks- og matdepartementet finner ikke at det er nasjonale eller viktige regionale landbrukshensyn i saken, og har derfor ikke uttalt seg.

Løten kommune - kommuneplanens arealdel 2015 - 2026, innsigelser

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen