Singapores transportminister besøkte Solvik-Olsen

Det er interessant å diskutere transportløsninger i storbyområder med en minister som har erfaring med samferdselsutfordringer i større byer i Asia. Selv om Singapore og Norge har litt forskjellige utgangspunkt og utfordringer, så arbeider vi begge for å få en mer effektiv flyt i trafikken.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter dagens møte med transportminister/infrastrukturminister Lui Tuck Yew fra Singapore.

De to ministerne utvekslet erfaringer om trafikk i byområder og byplanlegging. Solvik-Olsen og Yew diskuterte spesielt hvordan trafikkstyringen kan gjøres bedre i storbyområdene, og hva som skal til for å få en større andel reisende over på kollektivtransport. 

Se bilde av de to ministerne på Samferdseldepartementets Flickr-side.

Til toppen