Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-avtalen: Single European Sky II – felleseuropeiske ytelsesmål vedtatt

- For å styrke det europeiske luftfartssystemet, er det avgjørende at rammevilkårene for lufttrafikktjenestene er de samme i Norge som i EU, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

EU-kommisjonens forslag om felleseuropeiske ytelsesmål ble vedtatt denne uken. Avgjørelsen er et ledd i arbeidet med å nå de politiske målene med Single European Sky-lovgivningen; å øke sikkerhetsnivået, halvere kostnader for flysikringstjenester, redusere miljøbelastninger, doble trafikkavviklingskapasitet og redusere flyforsinkelser.

Gjennomføring av Single European Sky II
Single European Sky II består av en basislovgivning og et betydelig antall gjennomføringsbestemmelser. Regelverket knyttet til ytelsesstyring sammen med regelverket for fastsetting av avgifter er det viktigste for gjennomføringen av Single European Sky II. Lovgivningen på dette feltet vil føre til at myndighetene vil få bedre kontroll med og styring av kvaliteten på flysikringstjenestene.

Endringer i avgiftssystemet innebærer en overgang fra prinsippet om kostnadsdekning til planmessig fastsettelse av flysikringsavgift på forhånd, basert på budsjetterte kostnader og antakelser for trafikkvekst.

Mål for sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet
Single European Sky II innebærer at det skal settes bindende mål innenfor områdene sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet. Beslutningen om felleseuropeiske ytelsesmål er avgjørende for arbeidet i de enkelte medlemslandene for å fastsette nasjonale ytelsesplaner og mål som bidrar til at de felleseuropeiske målene nås. Norge, har som EØS-land uttrykt støtte til beslutningen og følger opp gjennom arbeid med eget bidrag som skal nedfelles i en felles ytelsesplan for Estland, Finland, Latvia og Norge innenfor NEFAB-samarbeidet. 

Single European Sky - historie
Single European Sky er tuftet på fire grunnleggende forordninger som omtales som Single European Sky I. Reglene er gjennomført i norsk lovgivning gjennom Forskrift om etablering av et felles europeisk luftrom (FOR-2007-01-26-99). Regelverket ble revidert i 2009, med mål om å bedre ytelsen og bærekraften til det europeiske luftfartssystemet. Endringen, omtales som Single European Sky II og ble først formelt tatt inn i EØS-avtalen i desember 2013 med tilpasninger av regelverket for Island. Det forberedes et stortingsfremlegg om saken våren 2014 før reglene formelt vil bli gjennomført i norsk lovgivning.

Les EU-kommisjonens beslutning, her.
Les mer om Single European Sky, her.

 

Til toppen