Siri Hall Arnøy utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fagdirektør Siri Hall Arnøy er i statsråd 21. januar utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

Hall Arnøy er utnemnd til underdirektør i Vegseksjonen. Seksjonen har mellom anna ansvar knytt til planlegging, bygging og drift og vedlikehald av riksvegane, og har det overordna ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet.

Siri Hall Arnøy (43) er sivilingeniør i miljøfysikk frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet. Ho har ein doktorgrad i teknologi- og vitskapsstudiar frå Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i 2012. Hall Arnøy var stortingsrepresentant i perioden 2001-2005, før ho blei politisk rådgjevar i Finansdepartementet i 2005. Ho har også vore fagansvarleg og politisk rådgjevar i ZERO.

Hall Arnøy har vore tilsett som sakshandsamar i Samferdselsdepartementet frå 2015 og har i perioden vore departementskonstituert som avdelingsdirektør i Planseksjonen i eitt år. Hall Arnøy har fungert som nestleiar i Vegseksjonen sidan hausten 2021.