Vis hele kalenderen

27.10.2015

  • Sjumilsstegkonferansen i Alta

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Sted: Scandic Alta

    Statsråden holder innlegg.

    Tema: Barn og unges medvirkning og rett til å bli hørt. 

Til toppen