Presseinvitasjon:

Skal diskutere konkurransen i daglegvaremarknaden

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen samlar bransjen, organisasjonar og styresmakter for å diskutere konkurranseforholda i daglegvarebransjen.

Er prisregulering ein god idé? Eller bør marknaden få ordne opp sjølv? Det er to av spørsmåla næringsministeren vil diskutere under konferansen om konkurranseforholda i daglegvaremarknaden.

- Ingen som handlar i butikken liker å betale for mykje. Regjeringa er bekymra for konkurransen, både blant dagligvarekjedene og blant leverandørane. Effektiv konkurranse i denne marknaden er viktig. Difor er det nyttig at bransjeaktørar og styresmakter kjem saman for å diskutere korleis vi kan sikre at konkurransen fungerer, seier nærings- og konkurranseminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kva: Nærings- og fiskeridepartementets konferanse om konkurransen i daglegvarebransjen.

Kor: Stratos, Youngstorget 2 A, Oslo

Når: Måndag 9. april 2018 klokka 9.30 – 15.00
(Næringsministeren er til stades klokka 10.00-12.00)

Førehandsregistrering (berre for presse): media@nfd.dep.no

Program

09.30 Registrering og enkel servering

10.00 Opning av konferansen v/næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

10.15 Presentasjon av rapport om etableringshindringar v/Oslo Economics

10.45 Har ulike innkjøpspriser effekt på konkurransen?

Innlegg frå Norgesgruppen, Kolonial.no, + en ytterligare innleier

Kommentar frå Ronny Gjendemsjø v/UiB.

Spørsmål/samtale

11.45 Minglelunsj

12.30 Fører marknadsmakt i distribusjon til avgrensa konkurranse mellom daglegvarekjedane?

Innlegg frå Synnøve Finden, Virke og Norsk landbrukssamvirke.

Kommentar frå Irene Halvorsen, sjefsredaktør i Nationen

Spørsmål/samtale

13.30 Er det behov for politiske tiltak?

Innlegg frå DLF, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og Circle K

Kommentar frå Ivar Pettersen, forskar ved Nibio

Spørsmål/samtale

Konferansen avsluttast om lag klokka 14.30-15.00

 

Til toppen