Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Informasjonspakken Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift, og ble lansert av Kunnskapsministereren og partene i arbeidslivet i Operaen i dag.

Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Informasjonspakken Lærlingløftet skal hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrift, og ble lansert av Kunnskapsministereren og partene i arbeidslivet i Operaen i dag. 

 

Hensikten med Lærlingløftet er at nye bedrifter skal bli klar over fordelene ved å ha en lærling. På nettstedet http://www.lærlingløftet.no/ skal bedriftene finne god informasjon om hvordan de kan bli lærebedrift. 

- Vi håper Lærlingløftet kan bidra til en felles bevissthet blant norske bedrifter om hvilke fordeler det gir å ha lærlinger og hvor viktig lærlingordningen er for fremtidig rekruttering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Lærlingløftet er utviklet i samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet. I Samfunnskontrakten har alle disse forpliktet seg til å jobbe for å nå målet om 20 prosent flere læreplasser i løpet av en fireårsperiode, med frist i 2015. 

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor. 

 - Statlige virksomheter må ta sin del av ansvaret og opprette flere læreplasser i egne virksomheter. Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sammen utvikle en strategi for å nå målet i samfunnskontrakten om å øke antallet læreplasser i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Regjeringen vil satse på yrkesfagene, og har derfor bevilget 114 millioner kroner ekstra til et Yrkesfagløft. Hensikten er å styrke samarbeidet med arbeidslivet og sikre at opplæringen til elevene blir mer relevant og praktisk rettet.  Viktige tiltak for å bedre virksomhetenes vilkår er blant annet økt lærlingtilskudd og tilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter.

 - Vi tror at lett tilgjengelig informasjon og bevisstgjøring av mulige lærebedrifter kan bidra til flere læreplasser i årene fremover, sier kunnskapsministeren. 

Partene i samfunnskontrakten er Kunnskapsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke, Spekter og Maskinentreprenørenes forbund.

 
(Kunnskapsminister Tørbjørn Røe Isaksen besøkte verkstedet på Operaen. Foto: KD) (KD)

 

Bilde av partene bak Lærlingløftet
(Representanter for partene i Lærlingløftet. LO-leder Gerd Kristiansen, NHO-leder Kristin Skogen Lund, adm. dir. Anne Kari Bratten fra Spekter og YS-leder Jorunn Berland.)