Årets trafikksikkerhetskommune 2014 skal kåres

- Lokalt trafikksikkerhetsarbeidet er avgjørende for å få ned tallet på drepte i trafikken. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i dette arbeidet og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosessen med å kåre Årets trafikksikkerhetskommune 2014 er i gang.

Det er tredje gang Samferdselsdepartementet deler ut prisen Årets trafikksikkerhetskommune. I 2013 delte nabokommunene Austrheim og Lindås i Hordaland prisen, mens Nøtterøy i Vestfold vant i 2012.

En million kroner
Målet med prisen er å bedre trafikksikkerheten ved å inspirere til enda mer godt trafikksikkerhetsarbeid lokalt. Prisen for 2014 er på en million kroner

Prisen skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid. Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skolevegene inngår.

Nominasjonsprosess
Samferdselsdepartementet sender nå ut invitasjon til alle landets fylkeskommuner og ber dem nominere en eller to kommuner som har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Statens vegvesen administrerer ordningen og utfører den videre nominasjonen. Det er Samferdselsdepartementet som tar den endelige beslutningen i samråd med Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Les mer om konkurransen i brev til landets fylkeskommuner her

Til toppen