Skole og landbruk skal hjelpe ungdom

Aldri før er det utarbeidet en nasjonal veileder der det vanlige klasserommet blir erstattet med et gårdsbruk. Bak Norges første veileder for Inn på tunet står både kunnskapsminister Røe Isaksen og landbruksminister Listhaug som begge ser en vinn-vinn situasjon for skolelever, bønder og samfunnet.

- Alle har behov for å bli sett, hørt og verdsatt – dette er spesielt viktig for unge mennesker som går på skole for å tilegne seg kunnskap på veien mot å bli selvstendige voksne mennesker som skal skape sin egen fremtid, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forordet til den nye, nasjonale veilederen. Skolen skal oppleves som meningsfull, relevant og praksisnær. Noen skoleelever får et større læringsutbytte dersom undervisningen flyttes fra det vanlige klasserommet til et aktivt, godkjent gårdsbruk – Inn på tunet, poengterer kunnskapsministeren i forordet.

Tilbud i alle fylker – 383 Inn på tunet gårder

Mange elever har behov for et tilrettelagt tilbud. Undervisning og opplæring blir direkte knyttet til landbruket, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene.

-Teoritung undervisning er ikke for alle. For noen fungerer det bedre å lære gjennom praktisk arbeid. Gården er et godt egnet sted som kan tilrettelegge for det. Regjeringen har nylig lagt frem en stortingsmelding som viser potensialet som gården har for undervisning. Så denne første veilederen er begynnelsen. Nå utfordrer jeg både bønder og skoleansvarlige i kommunene om å sette seg inn i veilederen slik at tilbudet utvides, sier statsråd Sylvi Listhaug

Fylkesvis oversikt over Inn på tunet-tilbudet

Uavhengig av hvor eleven bor, er Inn på tunet-tilbudet et verdifullt supplement til dem som trenger noe en ordinær skoledag ikke gir. Det er pr 20.juni 383 godkjente Inn på Tunet gårder. Disse fordeler seg slik:

Fylke

Totalt godkjent IPT

IPT godkjent for skole

Fylke

Totalt godkjent IPT

IPT godkjent

for skole

 

 

 

Hordaland

35

18

Sogn/Fjordane

18

9

Akershus

33

19

Finnmark

17

8

Hedmark

32

11

Møre/Romsdal

16

11

N-Trøndelag

32

11

Telemark

11

3

S-Trøndelag

30

14

Aust Agder

10

4

Troms

28

15

Vestfold

9

5

Oppland

28

14

Østfold

7

5

Buskerud

24

13

Vest Agder

6

2

Rogaland

24

8

Oslo

1

0

 

 

Kontakter:

Oslo og Akerhus fylkeskommune
Seniorrådgiver Kai Rune Tollefsen, tlf 913 88 990.
Matmerk:
Adm.dir Nina Sundqvist, tlf 917 85 60.

 

 

Til toppen