Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Spørsmålet lyder:
Landbruksministeren har ved flere anledninger sagt at hun vil snu inntektsutviklingen som har vært for heltidsbønder. Kan statsråden gi et faglig svar på hvordan svekket tollvern og reduserte overføringer skal bedre inntektene for disse bøndene?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen