Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Rasmus Hansson (MDG) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Rasmus Hansson (MDG) på Stortinget.

Spørsmålet lyder:
Lov om dyrevelferd § 32 tredje ledd gir Mattilsynet hjemmel til å avlive dyr uten eiers samtykke. Omplassering av det samme dyret kan derimot ikke gjennomføres uten eiers samtykke. Mattilsynet har selv gitt signaler om at de vil foreslå en endring i begrensningene for bruk av omplassering. Er statsråden enig i behovet for å endre ordlyden, og vil statsråden foreta seg noe for å unngå at eiere som er fratatt et dyr på grunn av vanskjøtsel eller mishandling kan hindre Mattilsynet i å velge å omplassere dyret?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen