Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om avliving av villsau i Sokndal kommune.

Geir Pollestad har føljande spørsmål:

Mattilsynet avlivet i mars 58 villsau hos en bonde i Sokndal kommune. Måten det skjedde på har opprørt mange bønder. På et dialogmøte arrangert av Sokndal- sau og geit krevde avdelingslederen i Mattilsynet, ifølge Stavanger Aftenblad, at de som holdt innlegg til støtte for bonden måtte oppgi navnet sitt, slik at de selv skulle få besøk av Mattilsynet. Mener Statsråden at dette er akseptabelt?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen