Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå stortingsrepresentant Knut Storberget (A) om bioøkonomistrategi.

Knut Storberget har føljande spørsmål:

Under høstens budsjettbehandling i Stortinget ga flertallet i Næringskomiteen, bestående av Ap, KrF, Sp og Venstre, uttrykk for at det er behov for en bioøkonomistrategi i 2015. I en flertallsmerknad ble det vektlagt at strategien skal utarbeides i et samarbeid mellom næringslivet, organisasjoner og regjeringen, der det fremmes overordnede og konkrete tiltak for å styrke bioøkonomien. Videre at det må sikres finansiering av tiltakene i 2016-budsjettet. Hva er status i dette arbeidet?

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Til toppen