Historisk arkiv

Ambassadør Oda Helen Sletnes ny president i ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ambassadør ved Norges delelegasjon til EU, Oda Helen Sletnes, er nå oppnevnt til president i Eftas overvåkingsorgan (ESA) etter Per Sanderud.

Eftas overvåkingsorgan har til oppgave å håndheve EØS-avtalen overfor Norge, Island og Liechtenstein, og har en lignende funksjon som Europakommisjonen overfor EUs medlemsland.

EU-ambassadør Sletnes overtar presidentvervet i ESA 1. juli i år. Oda Helen Sletnes har siden januar 2006 vært ambassadør på Norges delegasjon til EU i Brussel. Hun har lang erfaring fra ledende stillinger i Utenriksdepartementet.

Til toppen