Slovenias vei til likestilling

EØS-midlene

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning i Slovenia. Slovenias statsminister er også kvinne. Men det er fortsatt en vei å gå før menn og kvinner har like muligheter i det slovenske samfunnet.

Slovenias første kvinnelige statsminister Alenka Bratusek i midten sammen med Slovenias arbeids- og sosialminister Anja Kopak Mrak (t.v.) og Norges ambassadør Tove Skarstein. (Foto: Norges ambassade)

Det er ikke mange år siden Slovenia nesten lå høyt på lista over EU-landene med færrest kvinner i nasjonalforsamlingen (13 prosent). Det har imidlertid skjedd store endringer på få år. I dag er kvinneandelen 32 prosent (Norge: 40 prosent).

Samtidig har et voksende antall kvinner inntatt mellomlederposisjoner i slovensk næringsliv (27 prosent. Norge: 36 prosent). På toppen er det imidlertid mer glissent, med en kvinneandel på 15 prosent (Norge: 20 prosent). Det er også inntektsforskjeller.

Positive utviklingstrender kan imidlertid trues av økonomiske nedgangstider i Slovenia.

Kvinner rammes av krise
– Krisehåndteringstiltak rammer ofte kvinner hardest gjennom privatisering av velferdstjenester og forsterkningen av tradisjonelle kjønnsroller, sa Slovenias statsminister Alenka Bratusek da hun nylig åpnet en likestillingskonferanse i Brdo.

Konferansen var finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Slovenia mottar 26,9 millioner euro i EØS-midler. En del av støtten er forbeholdt tiltak for å fremme likestilling i det slovenske samfunnet (1,4 millioner euro).

Dette inkluderer blant annet:

  • Rapporter og analyser om likestillingsspørsmål og regelverket for å sikre menn og kvinner like rettigheter
  • Utvikling av nytt lovverk
  • Undersøkelse av kvinner og menns holdninger til likestilling (den første i sitt slag i Slovenia)
  • Holdnings- og opplysningskampanjer

Slovenia ønsker å trekke på norske erfaringer, og i tråd med EØS-midlenes målsetting er det lagt til rette for slikt samarbeid. På konferansen tidligere denne måneden deltok i tillegg til statsministeren, ministeren for arbeid, familie, sosiale forhold og like muligheter Anja Kopak Mrak og Norges ambassadør Tove Skarstein.

Likestilling på hjemmebane
Alle tre understreket at det er nødvendig å sikre kjønnsbalanse i politikk og næringsliv, lik adgang til utdanning, men også lik fordeling av arbeidsoppgaver på hjemmebane. Panelet var også enig i at de økonomiske kostnadene blir høye når ressurssterke kvinner må velge mellom å jobbe og få barn.

Slovenia har per i dag for eksempel ingen lovgivning som garanterer at fedre tar ut foreldrepermisjon. Statistikken viser også at kvinner i Slovenia føder færre barn enn kvinner i Norge (1,58 mot 1,9).

– Likestilling kan ikke bli en realitet før både kvinner og menn bidrar likt i familiesfæren, så vel som på arbeidsplassen.  Derfor er ikke like muligheter på arbeidsplassen tilstrekkelig hvis likestilling skal fungere i praksis. Det bør tilrettelegges for et økt balanseforhold mellom familie- og arbeidsliv, slik at kvinner ikke settes i en situasjon der de blir tvunget til å velge mellom familie og karriere, sa den norske ambassadøren under sitt innlegg på konferansen.

Det norskfinansierte likestillingsprogrammet i Slovenia pågår fram til 2016.

{Kart (Google Map)} 

Til toppen