EU kan eksportere smittevernutstyr til Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

- EU-kommisjonen har i dag besluttet at de nye restriksjonene på eksport av smittevernutstyr ikke vil gjelde Norge og øvrige EFTA/EØS-land. Det er gode nyheter og betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

EU-kommisjonen innførte 14. mars eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU. Utenriksdepartementet har de siste dagene jobbet intenst med å få på plass en ordning som ville fjerne restriksjonene for Norge og andre EØS/EFTA-land.

Etter dialog mellom utenriksminister Eriksen Søreide og kommisjonspresident Ursula von der Leyen, samt kontakt med EUs handelskommissær Phil Hogan, har EU-kommisjonen nå besluttet å iverksette en hasteprosedyre for å innlemme EFTA-landene i forordningen.

- Dette viser at EU og EFTA-landene står sammen i den vanskelige situasjonen vi alle opplever. Gitt at kritisk utstyr nå vil eksporteres fritt fra EU-landene til Norge, vil jeg også understreke at dette materialet ikke vil bli re-eksportert fra Norge til land utenfor EU, men benyttes til å dekke et prekært behov i helsesektoren i Norge, sier helseminister Bent Høie.   

I dialogen har EU formidlet at det ikke var meningen å utelukke EØS/EFTA-landene i denne sammenhengen. Forordningen kom på plass svært raskt, men rettes nå opp.