Stadig flere lærere ønsker videreutdanning

Rett før fristen går ut 1. mars har 7302 lærere søkt videreutdanning. – Dette er veldig gode tall! Men det er fortsatt et døgn igjen til søknadsfristen, og jeg håper flere lærere benytter sjansen til å søke før fristen 1. mars, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har økt tilbudet om videreutdanning til lærere med 200 millioner kroner, til over 1,6 milliarder kroner. Det gir over 6000 lærere et studietilbud. 1. mars går fristen for å søke ut.  

20 000 videreutdannet siden 2013

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden satsingen startet i 2013 har rundt 20 000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag.  I år opplever vi en økning blant lærere og barnehagelærere som søker videreutdanning.

– Disse tallene viser at mange lærere ønsker påfyll, og søker om videreutdanning. Vi vet at lærere som har tatt videreutdanning rapporterer at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer, sier Sanner. 

Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. I år utvides tilbudet til også å inkludere videreutdanning i programmering, profesjonsfaglig digital kompetanse og begynneropplæring Alle lærere som jobber i grunnskolen og videregående kan søke, også lærere som underviser voksne, og lærere på kulturskoler.

Faglig fordypning

Fra 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene.
Rundt 28 000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle kravene. Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene. 

-  Når lærerne har søkt må kommunene/er det opp til kommunene å godkjenne flest mulig søknader. Min oppfordring til lærerne er klar, søk! Det er kommunene og skolene som har ansvaret for at lærerne får den videreutdanningen de trenger og ønsker seg, sier Jan Tore Sanner.

 

VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE

Totalt antall registrerte søknader: 7302 (i fjor samme dato 6864)

  • Antall søknader med vikarordning som første prioritet: 5620
  • Antall søknader med stipendordning som første prioritet: 1682 (23 %)
  • Andel søkere i prioriterte fag: 58 % av totalen
  • Antall søknader i norsk: 1299 (i fjor samme dato 1133)                                      
  • Antall søknader i engelsk: 1258 (i fjor samme dato 1340)
  • Antall søknader i matematikk: 1549 (i fjor samme dato 1660)
  • Antall søknader i norsk tegnspråk: 55 (i fjor samme dato 40)
  • Antall søknader i samisk: 5 (i fjor samme dato 4)

Antall søknader i praktisk-estetiske fag: 324 (i fjor samme dato 387) (med forbehold om feilregistreringer)

Til toppen