Søkerlisten til stillingen som Finanstilsynsdirektør

Søknadsfristen til stillingen som Finanstilsynsdirektør i Finanstilsynet gikk ut 19. april og er nå offentlig.

Det er tre søkere til stillingen. Med utgangspunkt i søkerlisten vil Finansdepartementet nå gå videre med ansettelsesprosessen. 

Navn

Poststed

Nåværende stilling   

Baltzersen, Morten (56) M

1162 Oslo

Direktør

Brodersen, Jon Oluf (54) M

3011 Drammen

CEO Banksamarbeidet BA

Gaarder, Thorbjørn   Johan (61) M

0355 Oslo

Chief credit officer

 

Til toppen