Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Søknad om dispensasjon fra Solvens II

Finansdepartementet har mottatt en søknad fra et enkeltselskap om en tidsbegrenset dispensasjon fra kapitalkravene som følger av de norske reglene som gjennomfører EUs nye kapitalkrav for forsikringsselskaper (Solvens II). Departementet har ikke hatt tilsvarende saker til behandling tidligere. Departementet vil nå bruke tiden til å gå grundig gjennom hele saken før det fattes vedtak. Departementet mottok de siste opplysningene i saken onsdag ettermiddag.

Finansdepartementet er opptatt av at pensjonsmidler som forvaltes av norske livsforsikringsselskaper, skal være trygge. Lave renter og økende levealder gjør det dyrere for selskapene å finansiere de ytelsene de har garantert overfor kundene. Dette er en utfordring som krever et nytt og bedre regelverk i både andre land og hos oss. Søknaden om dispensasjon gjelder ett enkeltselskap. Norske livsforsikringsselskaper har de siste årene satt av store midler for å styrke soliditeten og sikre pensjonene. Et bredt produktspekter bidrar til å redusere risikoen. Samtidig vil norske myndigheter gi selskapene en lang overgangsperiode for å tilpasse seg det nye regelverket.

Til toppen