Søviknes besøkte leverandørindustrien på Stord

Mandag 20. mars besøkte olje- og energiminister Terje Søviknes leverandørbedrifter på Stord.

F.v Terje Søviknes, Alexander Zanersi, Hans Arve Mathisen, Magnar Aaland, adm.dir i Advantec. Foto: KRD/OED 

Først ut var Advantec, et selskap som ble etablert i 2005 da en håndfull ansatte fra Aker Stord forlot selskapet for å satse på videreutviklingen av multifield kontrollsystemer (IWOCS) for subseaindustrien.

- Det er spennende å få treffe norske vestlandsgründere som egenhendig har bygd opp en teknologi som ett av verdens største oljeserviceselskap fikk opp øynene for. At noen tør å satse slik Advantec har gjort, er svært viktig for å beholde teknologiutvikling og arbeidsplasser på Stord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Deretter besøkte Søviknes NCE Maritime CleanTech, en klynge med over 60 bedrifter som leverer miljøvennlige maritime løsninger og energiteknologi. Søviknes fikk en omvisning på Njord A- plattformen som nå skal oppgraderes. Kværner ble nylig tildelt kontrakt for denne jobben av Statoil på vegne av rettighetshaverne. Avtalen, som er verdt rundt 5 milliarder kroner vil utgjøre rundt 3000 årsverk

Til sist besøkte Søviknes Hywind, som ligger inne for sammenstilling på Stord. Hywind er et offshore vindmøllekonsept under utvikling i Statoil. Hywind-møllene skal til en pilotpark i Scotland som blir verdens første flytende vindpark og som vil gi strøm til om lag 20. 000 hjem når den starter produksjonen sent i 2017. 

- Bedriftene i NCE Maritime CleanTech klyngen har spennende prosjekter blant annet for å levere miljøvennlig teknologi på tvers av havnæringer. Jeg er imponert over viljen bedriftene på Stord har og hvordan de evner å se muligheter, sier Søviknes. 

F.v Peter Kupka, prosjektleder i Statoil, Terje Søviknes og Jarle Henriksrud, prosjektdirektør i Kværner. Foto: KRD/OED

Til toppen