Priv. til red.:

Statsråd Vidar Helgesen i Brussel 19. november

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltar på det halvårlige EØS-rådet i Brussel tirsdag 19. november.

Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltar på det halvårlige EØS-rådet i Brussel tirsdag 19. november. EØS-rådet er EØS/EFTA-landenes øverste politiske dialog med EU. I tilknytning til EØS-rådet, vil det også være en politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Helgesen vil utover dette ha en rekke møter med ulike aktører før EØS-rådet.

Utdrag fra programmet i Brussel

Mandag 18. november
Kl. 19.00 – 21.30 Mottakelse i den norske residensen

Tirsdag 19. november
Kl. 11.00 – 12.30 Åpent møte med det norske miljøet i Brussel, Norway House konferansesalen. Åpent for pressen, etter det åpne møtet ca. kl. 12 vil det være tid for intervjuer med statsråden.

Kl. 14.00 – 14.30 Statsråden er tilgjengelig for intervjuer, Norway House 9. etasje, ambassadør Leikvolls kontor.

Kl. 16.15 – 16.30 Fotomulighet (tour de table) ved møtestart EØS-rådet, Rådsbygningen rom 50.4. Kun fotografer. Oppmøte i pressesenteret senest 16.15. EUDEL koordinerer.

Kl. 18.00 – 18.15 Presse etter EØS-rådet, VIP-inngangen, Rådsbygningen:
Statsråd Helgesen gir kommentarer til pressen etter EØS-rådet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld, Utenriksdepartementet, telefon +47 40 40 83 14, e-post: hist@mfa.no.

Kontaktpersoner, EUDEL:
Informasjonsrådgiver Line Håland Aaltvedt, telefon: +32 499 058 000
Informasjonsrådgiver Stian Mathisen, telefon: +32 0483 462 854