Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsråden på Bodø-besøk

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fikk se hvordan NAV Bodø, tiltaket Jobbhuset og it-bedriften Itet jobber under sitt besøk mandag 3. februar.


Elin Simonsen og Sigrun Bones ved NAV Bodø i møte med statsråd Eriksson. Foto: ASD

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fikk se hvordan NAV Bodø, tiltaket Jobbhuset og it-bedriften Itet jobber under sitt besøk mandag 3. februar.

Som et ledd i statsrådens ønske om å få mest mulig innspill fra ulike aktører i arbeidslivet, satte han av hele mandagen til en rekke besøk i Bodø.

Først på timeplanen for statsråden og politisk rådgiver Ulrikke Holmøy stod en tur til NAV. Fylkesdirektør Kjell Hugvik presenterte NAV i Nordland, der han fortalte om organisering, utfordringer og muligheter i etaten.

I møtet med NAV fikk statsråden også muligheten til å snakke med Elin Simonsen og Sigrun Bones, som begge jobber ved NAV Bodø. Før jul skrev de engasjerte NAV-ansatte brev til statsråden, der de kom med innspill til hvordan etaten kan bli bedre.

–Jeg er opptatt av å få mest mulig innspill til hvordan vi kan avbyråkratisere og forenkle Nav fra de som vet hvor skoen trykker. Da jeg fikk brev fra Elin og Sigrun, ville jeg møte dem ansikt til ansikt for å høre hva de har å si. Jeg hadde stort utbytte av å møte dem, forteller arbeids- og sosialministeren.


Elin Simonsen og Sigrun Bones er begge ansatt i NAV Bodø. Før jul skrev de et engasjert brev til arbeids- og sosialministeren der de kom med innspill til hvordan NAV kan forenkles for å blir mer brukervennlig. Statsråden likte initiativet så godt at han ba om å få møte de to under sitt besøk til Bodø. Foto: ASD

Arbeider seg friskere

Neste stopp på programmet var tiltaket Jobbhuset som Bodø Industri har hos Nordlandssykehuset. Jobbhuset driver arbeidsutprøving og arbeidsavklaring av personer som er innlagt på psykiatrisk avdeling. Tiltaket er et eksempel på samhandling mellom helsevesenet, NAV og Bodø Industri for unge mennesker med psykoselidelser som ”normalt sett” ville blitt utskrevet fra sykehuset til hjemkommunen med et tilbud om uførepensjon.


På tiltaket Jobbhuset som Bodø Industri har på Nordlandssykehuset fikk statsråden møte blant andre deltakerne Jorunn Vonli (t.v.), Beate Aspaas og Kim Pedersen. De tre får ulike former for arbeidstrening og arbeidsavklaring, og delte av sine egne erfaringer med Robert Eriksson. Foto: ASD

Jobbhuset kartlegger i all hovedsak hva pasientene klarer av aktivitet, skole eller jobb den dagen de skrives ut fra sykehuset. Målet er å ha klart et opplegg slik at det kan være en glidende overgang mellom sykehusoppholdet og arbeidslivet. For å få dette til, har mange av pasientene arbeidstilbud i en lokal attføringsbedrift når de er hjemme på permisjoner. Jobbhuset lager da et individuelt opplegg for hver pasient, der man for eksempel starter med én uke hjemme og tre uker på sykehuset, etterfulgt av to uker hjemme og to uker på sykehuset. Målet er at terskelen for å komme i aktivitet etter sykehusoppholdet skal være så lav som mulig. 

–Jobbhuset er et godt eksempel på tett samarbeid mellom arbeid og helse, som gjør det mulig å tenke arbeid tidlig i behandlingsforløpet. Det tar ofte for lang tid fra sykmelding og behandling til man kommer i et aktivt tiltak, sier Eriksson.

God samhandling i NAV

Dagen i Bodø ble avsluttet med et besøk hos bedriften Itet Bodø, som er en av Bodøs store IKT-virksomheter. Her fikk statsråden blant annet hilse på en av bedriftens ansatte – Julian Sivertsen (21) - som har aspergers syndrom. Arbeidslivscoach Line Bjørnerud fortalte om hvordan NAV har arbeidet for å inkludere Julian på arbeidsplassen, før Julian selv og hans mentor forklarte hvilke arbeidsoppgaver medarbeideren har i IT-bedriften, og hvilken spisskompetanse han besitter.


Julian Sivertsen viser statsråd Robert Eriksson hva han jobber med. Øvrige på bilde er Julians mentor Torstein Mellem (t.v.), NAVs arbeidslivscoach Line Bjørnerud, og fylkesdirektør i NAV Kjell Hugvik (bakerst). Foto: ASD

–Jeg trives når jeg føler at jeg får til noe. At jeg mestrer det jeg holder på med, sier Julian.

Inkluderingen av 21-åringen i arbeidslivet er et godt eksempel på tett samhandling internt i NAV mellom NAV Bodø, Hjelpemiddelsentralen og kompetansesentret for tilrettelegging og deltakelse - i tillegg til Fylkeskommunens oppfølgingstjeneste.

–Det er store utfordringer knyttet til samordning innad i NAV. Skal vi lykkes med å få flere i arbeid og færre på trygd, må vi bli enda bedre på dette området. Tilfellet med Julian viser hvor mye god samhandling internt i NAV betyr. Jeg er opptatt av at vi må se etter talentet i hver enkelt, og matche arbeidstakere med rett arbeidsgiver. Julian er et flott eksempel på en slik tankegang, roser arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.


Leder ved NAV Bodø Ivar Karlsen (t.v.) og NAVs fylkesdirektør i Nordland Kjell Hugvik (t.h.) orienterte statsråden om situasjonen i Nordland. Foto: ASDTil toppen