Statssekretær Åmland deltar på EU-møte om asylsituasjonen i Europa

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet deltar på EUs uformelle rådsmøte for justis- og innenrikssaker i Bulgaria 24.-25.januar. Temaene er blant annet grense- og migrasjonsproblematikk.

Regjeringen vil koble Norge tettere på de europeiske prosessene for å oppnå et felles europeisk asylsystem. I lys av erfaringene fra migrasjonskrisen, er målet å etablere et system som kan møte fremtidige utfordringer på feltet.

– Som hovedregel skal asylsøkere søke beskyttelse i det første trygge landet de kommer til.  Regjeringen ønsker derfor å støtte EU-tiltak som både kan bidra til å begrense trykket på Europa, og sørge for at færre reiser videre fra land til land i Europa, sier statssekretær Torkil Åmland.

Møtet i Bulgaria vil også ta for seg grensekontroll og sikkerhet som en del av en europeisk løsning på migrasjonsutfordringene. Norge som Schengen-medlem deltar aktivt i arbeidet for å styrke kontrollen ved yttergrensene.

 – Å returnere personer som ikke har lov til å være i Europa bidrar til å opprettholde asylinstituttet. Norge har arbeidet målrettet med retur, og har høstet erfaringer vi kan dele med de andre medlemslandene, sier Torkil Åmland i Justis- og beredskapsdepartementet.

 Mer informasjon om møtet.

Til toppen