Historisk arkiv

Statssekretær Grimstad åpnet Matsentralen i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Erlend Trygve Grimstad, åpnet Matsentralen i Oslo i dag. - Vi må arbeide for at mest mulig av den maten som blir produsert, faktisk blir spist. Det er viktig både for matsikkerheten i et lengre perspektiv og av hensyn til klima og miljø, sier Grimstad.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Erlend Trygve Grimstad, åpnet Matsentralen i Oslo i dag. - FAO har beregnet at den globale matproduksjonen må øke med 60 – 70 prosent til 2050 for å forebygge sult og feilernæring. Også i Norge vokser befolkningen, og vi må arbeide for at mest mulig av den maten som blir produsert, faktisk blir spist. Det er viktig både for matsikkerheten i et lengre perspektiv og av hensyn til klima og miljø, sa Grimstad i sin åpningshilsen.

- I denne sammenhengen er Matsentralen et tiltak av stor samfunnsmessig betydning, Den vil bidra til både økt matsikkerhet for utsatte mennesker, redusert matsvinn og økt mulighet for å distribuere fullgod mat til enda flere som har behov for hjelp, sa statsekretær Erlend Grimstad.

Grimstad overbrakte også en hilsen fra tidligere landbruks- og matminister Lars Peder Brekk som var sentral i å sette i gang utredningen av prosjektet.  Han takket også ForMat-prosjektet, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blåkors, som på hvert sitt vis har bidratt til at Matsentralen har blitt en realitet.  

Statssekretæren takket også representantene fra matbransjen som bidrar både med mat og penger til Matsentralen, og utfordret flere i bransjen til å bidra til denne viktige dugnaden.

Artikkelen fortsetter under bildene.

Statssekretær Erlend Grimsdad under åpninstalen ved åpning av Matsentralen i Oslo
 
Statssekretær Erlned Grimstad under åpningen av Matsentralen i Oslo.
Statssekretær Erlned Grimstad under åpningen av Matsentralen i Oslo i dag. (Begge foto: Steinar Glimsdal, Blå Kors Norge)

Fakta om Matsentralen:
Matsentralen i Oslo er etablert for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner har gjort etableringen mulig. Matsentralen SA er organisert som et samvirke med brukerne som eiere. 

Oppstarten skjer som et pilotprosjekt der erfaringsinnhenting, utvikling og korrigering av rutiner vil stå sentralt. Et antall butikker fra ulike kjeder vil være direkte involvert i første omgang samt en virksomhet fra hver av de deltakende organisasjonene, Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

COOP, ICA, NorgesGruppen, Nortura, TINE, Kavlifondet og Landbruks- og matdepartementet er foreløpig med i samarbeidet.

To delprosjekter:

  1. Fysisk tilrettelegging av et lager i Ole Deviks vei 20 som Frelsesarmeen er ansvarlige for. Lageret deles i fire temperatursoner: fryserom, kjølerom, svalerom og et tørrvarelager med romtemperatur. Det dimensjoneres for å ta i mot hele billass.
  2. Utvikling av rutiner, bemanning m.m. for driften av lageret. Fretex er ansvarlige for dette.

Mange butikker gir allerede i dag mye mat til organisasjonene som står bak Matsentralen. Avtalene her overdras til det nye samarbeidet.

Nye medlemmer:
Matsentralen er opprettet som et samvirkeselskap. Alle organisasjoner som driver i samsvar med selskapets vedtekter, kan bli medlem. Det er ikke nødvendig med medlemskap for å få utdelt mat fra Matsentralen. Alle virksomheter som deler ut mat til trengende på en måte som ivaretar hensynet til mattrygghet, vil kunne få mat fra Matsentralen.

Ytterligere informasjon: www.matsentralen.no/