Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sterk vekst i kommunenes psykisk helse- og rusarbeid

SINTEF har nå lansert resultatene fra kommunenes rapportering på psykisk helse- og rusarbeid. Samtlige kommuner har deltatt i rapporteringen, som viser en svært sterk vekst i antall årsverk innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Antallet årsverk var i våren 2018 15 894. Det er en oppgang på nesten 2000 årsverk de siste to årene.

-Vi ser nå resultatene av at Regjeringen sammen med KrF har satset på skolehelsetjenesten, helsestasjonene og opptrappingsplanen for rusfeltet.  De blir flere som nå hjelper barn og unge, tidligere hjelp for psykisk helse og bedre oppfølging av rusavhengige i hele landet.. Denne rapporten viser at den positive utviklingen vi har sett i kommunene de siste årene ikke har vært et blaff, sier helseminister Bent Høie.

Veksten de siste to årene har vært den sterkeste veksten i årsverk siden 2008.  

-Det er spesielt gledelig at antall årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten har økt med over 10% siden 2017. Det er også positivt at det har vært en vekst i tilbudet for øyeblikkelig hjelp for pasienter med psykisk helse- og rusproblemer og at over 80% av kommunene har tilbud for døgnopphold for disse pasientene, sier Høie

Det er størst prosentvis økning fra fjoråret innenfor tjenester rettet mot voksne, men det er også betydelig vekst i årsverk for tjenester rettet mot barn og unge.

Kommunene melder også at opptrappingsplanen for rusfeltet har hatt direkte konsekvenser for deres arbeid på psykisk helse- og rusfeltet. Hver tredje kommune melder også at opptrappingsplanen har ført til økt brukerinnvolvering. 

I 2019 kommer også pakkeforløp for psykisk helse og rus. Kommunene melder at at de har gode erfaringer med somatiske pakkeforløp, og har derfor positive forventninger til de nye pakkeforløpene innenfor rus og psykisk helse. Størst er forventningene til bedre kartlegging og utredning av pasienter og brukere, og at forløpene vil bidra til en bedre rolleavklaring mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kommunene forventer også at pakkeforløpene i stor eller svært stor grad kommer til å bedre pasient og brukerinformasjon. 

-Det er gledelig at regjeringens satsning på psykisk helse og rus gir resultater, og jeg er sikker på at både pasienter, helsepersonell og kommunene vil bli like fornøyd, om ikke enda mer, i 2019 når pakkeforløpene begynner å komme på plass, sier Høie. 

Les rapporten hos Helsedirektoratet.

Til toppen