Stiftelsen Dam får 117,4 millioner kroner i forskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS

– De frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene gjør en betydelig innsats hver dag for sårbare grupper. Dette har særlig stor betydning under pandemien. Stiftelsen Dam er en sentral aktør på helse- og omsorgsfeltet og bidrar til at helseorganisasjoner kan tilrettelegge for målrettet aktivitet også under koronakrisen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Stiftelsen Dam gir støtte til prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping skal tilfalle helse- og rehabiliteringsformål gjennom stiftelsen. Stiftelsen Dam får hvert år i januar tildelt 4/12 av forventet beløp, og for 2022 utgjør dette forskuddet 117,4 millioner kroner. Forskuddet utbetales i januar 2022. Resten av beløpet til helse- og rehabiliteringsformål for 2022 blir utbetalt etter at overskuddet til formålet blir fastsatt i Norsk Tippings generalforsamling i april 2022.