Stigende priser på landbruksvarer

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det var stigende priser på verdensmarkedet for sentrale landbruksvarer i oktober. I EU falt derimot prisene på storfe, svin, fjørfe, smør og skummetmelkpulver.

FAOs samlede prisindeks på landbruksvarer økte med nærmere tre prosentpoeng fra september til oktober. Prisveksten var spesielt sterk på sukker, men det var også vekst innen kjøtt, meierivarer, korn og oljer/fett. FAOs prisindeks reflekterer et vektet snitt av ulike eksportmarkeder, og viser slik en samlet verdensmarkedsprisutvikling.