Stor økning i søknader om prosjektmidler i landbruket

I 2015 har Fylkesmannen i Oppland fått inn nærmere 40 søknader om tilskudd til utrednings- og tilretteleggingsprosjekter i landbruket. Det er nesten like mange søknader som i hele 2014.

Fylkesmannen i Oppland opplever en økende etterspørsel etter prosjektmidler til landbruksprosjekter. Hele 37 søknader har kommet inn i løpet av første halvår, nesten like mange søknader som i hele 2014. Mange av prosjektene dreier seg om utvikling av lokalmat, som merkevarebygging, kompetanseheving og utvikling av matfestivaler. Flere prosjekter omhandler også utviklingstiltak innen økologisk landbruk. 

Søknadene som har kommet inn har et samlet beløp på 5,6 millioner kroner, og 34 av disse er innvilget med et tilskuddsbeløp på totalt 3,4 millioner kroner.  Rammen for årets bevilgning ligger på 5,3 millioner kroner, så det er fortsatt midler igjen. Hensikten med ordningen er å avdekke hvordan ressursene i landbruket kan utnyttes næringsmessig, og legge grunnlag for lønnsom drift ved blant annet kunnskapsutvikling og nettverksbygging. 

Landbruks- og matdepartementet la i juni frem en Stortingsmelding og vekst og gründerskap innen jordbruksbaserte næringer. – Mer enn halvparten av norske bønder driver allerede en eller annen form for tilleggsnæring. Målet er at den enkelte skal få best mulig vilkår til å utvikle gården og bedriften slik han og hun har ønske om – og ser grunnlag for, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Til toppen