Stortinget på plass i Europaparlamentet

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Stortingets Brussel-representant Per S. Nestande er svært fornøyd med å ha fått nytt kontor i Europaparlamentet. – Jeg er nærmere der det skjer og får lettere tilgang til informasjon, sier han.

Per S. Nestande tok i bruk Stortingets nye kontor i Europaparlamentet i februar. Foto: Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Stortingets Brussel-representant Per S. Nestande er svært fornøyd med å ha fått nytt kontor i Europaparlamentet. –Jeg er nærmere der det skjer og får lettere tilgang til informasjon, sier han.

Nestande flyttet fra Norway House til Stortingets nye kontor i Europaparlamentet i februar. Her deler han gang med utsendingene fra de nasjonale parlamentene i EUs medlemsland, og han merker allerede at det er blitt lettere å få informasjon om det som skjer i EU.

– Jeg har fått kortere vei til disse nasjonale representantene. Mens jeg før måtte avtale lunsj eller kaffe for å møte dem, kan jeg nå bare stikke innom på kontoret deres. Det blir mer av både formell og uformell kontakt, og dette er positivt siden de er viktige kilder for meg, forklarer Nestande.

Det var da EU-lederne var i Oslo for å motta Nobels fredspris i desember i fjor at Stortinget ble tilbudt eget kontor i Europaparlamentet. Stortinget hadde tidligere ytret ønske om dette til parlamentsledelsen, men tilbudet kom likevel som en positiv overraskelse.

Letter arbeidet

Nestande har fått beskjed om at han vil bli behandlet på samme måte som EU-landenes representanter i bygget. Dette betyr at han blir invitert på de fleste møter, og at han har tilgang til Europaparlamentets intranett og epost-system.

Som Stortingets mann i Brussel er en av Nestandes oppgaver nettopp det å rapportere om saker og fange opp ting man ikke finner i EUs pressemeldinger.

– Denne oppgaven blir enklere ved å ha kontor her. Innhenting av informasjon er lettere, og jeg trenger ikke bruke like lang tid som før på for eksempel å lete opp saksbehandlere eller tidsplaner for saker. Man er mer på innsiden, forteller han.

Nestande synes han er blitt godt tatt imot, til tross for at Norge ikke er medlem av EU. Det er første gang at et land som ikke har medlemskap, får plass i Europaparlamentet.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger, både fra administrasjonen og fra utsendingene her. Mange hadde jeg hilst på før, så de visste hvem jeg var. De fleste forstår også godt at Norge har en interesse av å følge med på det som skjer, og her i Brussel vet man at kontakt og tilstedeværelse er viktig, sier han.

Vil bygge opp kompetanse

Nestande mener det er stor interesse for EU-spørsmål i Stortinget og forteller at han ofte får henvendelser fra representanter og andre som ønsker informasjon eller hjelp til å tilrettelegge møter.

En satsning for Nestande framover er kompetansebygging. Han har allerede arrangert flere studieturer til Brussel for ansatte på Stortinget.

– Mange på Stortinget har sagt at de ønsker å lære mer om institusjonene i EU og hvordan EU-systemet fungerer. Det er positivt om dette gjør det mer naturlig å holde kontakten med kollegaer her nede. Den enkelte må selvfølgelig selv prioritere hva som er nyttig, men jeg håper i alle fall å bidra til å informere om de mulighetene som finnes, forklarer Nestande.

Stortinget åpnet et eget kontor i Norway House i Brussel i november 2010. Kontoret skal bidra til å videreutvikle Stortingets kontakt med Europaparlamentet. Hovedfunksjonen er å fange opp saker som er viktige for Norge så tidlig som mulig, finne informasjon om konkrete spørsmål fra Stortinget og gå opp løypa for stortingsrepresentanter i Europaparlamentet.

Per S. Nestande er ansatt i Stortingets internasjonale sekretariat i Oslo, men tilbringer en vesentlig del av arbeidstiden i Brussel og i Strasbourg, blant annet i forbindelse med komitémøter og plenumssesjoner.

Mer informasjon:

Les mer om Stortinget i Brussel her og her.

Til toppen