Stortingsmelding om kommersiell allmennkringkaster og tilbud om forlengelse av TV2-avtalen

Regjeringen har besluttet å utvide mandatet for stortingsmeldingen slik at den også omfatter kommersiell allmennkringkasting. Samtidig tilbys TV 2 en forlengelse av avtalen om status som formidlingspliktig allmennkringkaster.

I regjeringsplattformen varslet regjeringen at det skal legges frem en stortingsmelding om NRK.

For å kunne vurdere kommersiell allmennkringkasting i sin fulle bredde, må det foretas en evaluering av ordingen med en avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkasting. Ettersom dagens avtale med TV 2 løper ut 31. desember 2015, er det nødvendig å forlenge avtalen i påvente av Stortingets behandling. I dag har Kulturdepartementet sendt TV 2 et tilbud om å forlenge avtalen med ett år.

- Et bredere perspektiv vil styrke meldingen og øke muligheten til å kunne se de store spørsmålene i kringkastingspolitikken i sammenheng. Forlengelsen sikrer at vi i perioden mens vi jobber med stortingsmeldingen har en TV-kanal som tilbyr et bredt allmennkringkastingsinnhold av høy kvalitet og nyhetssendinger med base utenfor hovedstaden, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Stortingsmeldingen vil inneholde en vurdering av rammevilkårene for kommersiell allmennkringkasting. Når det gjelder NRK har vi tidligere varslet at meldingen blant annet skal ta for seg NRKs mandat, finansiering, bruk av eksterne produsenter samt grenseflatene mot kommersielle aktører, fortsetter statsråden.

Om TV 2-avtalen:

 • I oktober 2009 utlyste departementet adgangen til å søke om status som formidlingspliktig allmennkringkaster. TV 2 var den eneste søker og i desember 2010 ble det inngått avtale med TV 2.
 • Hovedformålet med avtalen vår å sikre en TV-kanal med en nyhetsredaksjon med hovedkontor utenfor Oslo. For å sikre mangfoldet og bidra til at TV-seerne får et allment tilgjengelig, bredt TV-tilbud av høy kvalitet.
 • Avtalen stiller følgende spesifikke krav til sendingene:
  - Daglige egenproduserte nyhetsendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen. 
  - Ukentlige norskspråklige program for barn.
  Jevnlige norskspråklige program for unge.
  - N
  orsk film og tv-drama.
  - A
  t norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 % av sendetiden. 
 • Avtalen stiller videre krav om at TV 2 skal benytte begge de offisielle målformene.
Til toppen