Nyheter

Strand fortsetter som direktør for Kulturtanken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Øystein Strand har fått forlenget midlertidig stilling som direktør for Kulturtanken med 2 år. Han har fungert i stillingen siden 1. mars 2020.

– Jeg er glad for at Strand har takket ja til forlengelse som direktør for Kulturtanken. Kontinuitet og forutsigbarhet for de ansatte gir et godt grunnlag for Kulturtankens viktige arbeid med kulturtilbud for barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturdepartementet skal, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en utredning av Den kulturelle skolesekken som skal belyse virkemidler og tiltak for å nå de nasjonale målene for ordningen. Dette vil også omfatte en evaluering av Kulturtanken.

– Vi ser frem til å få en grundig gjennomgang av Den kulturelle skolesekken, og mener en evaluering av Kulturtanken kan bidra til å synliggjøre den positive utviklingen de siste årene, i tillegg til å peke på behov for endring og videre utvikling, sier direktør Øystein Strand i Kulturtanken.

Kulturtanken er organisert som en virksomhet under Kulturdepartementet, med et oppdrag for arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) som er fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS og skal være et nasjonalt koordinerende organ for oppfølging av de nasjonale målene for ordningen. I tillegg skal Kulturtanken bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur og til å bedre mulighetene for barn og unges deltakelse.