Styrevalg i Gassco AS

På generalforsamlingen 21. juni ble Bente Nyland og Karl-Petter Løken valgt inn som nye styremedlemmer i Gassco AS.

Gassco er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til markedene i Europa. Gasstransportsystemet består av rørledninger og prosessanlegg samt gassterminaler på det europeiske kontinentet og i Storbritannia.

Som operatør har selskapet ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og leverer en betydelig andel av gassen som forbrukes i EU og Storbritannia. Gasscos visjon er å sikre energi gjennom bærekraftig drift og utvikling. Statens eierskap forvaltes av Energidepartementet.

Etter generalforsamlingen er dette styrets aksjonærvalgte medlemmer:

Leder: Jan Steffen Skogseth

Styremedlem: Anne-Lene Midseim

Styremedlem: Asgeir Tomasgard

Styremedlem: Karl-Petter Løken

Styremedlem: Bente Nyland