Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker omsorgstjenestene i kommunene

Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Til sammen gis det rom for 2500 plasser. I tillegg satser regjeringen på å heve kompetansen.

– Regjeringen vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene får mulighet til å bygge ut kompetanse, kvalitet og kapasitet i omsorgstjenesten. I tillegg til økt bevilgning til flere omsorgsplasser, foreslår vi derfor 52 millioner til økt kompetanse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er i dag om lag 65 000 ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning i omsorgstjenestene. Den foreslåtte styrkingen vil gi mange ansatte mulighet til å ta formell utdanning.

Lindrende behandling

Regjeringen mener også at lindrende behandling og omsorg for barn og ungdom har fått for lite oppmerksomhet.

–Vi foreslår derfor å bruke 2 millioner av kompetansemidlene på dette formålet. Målet er å styrke frivillige organisasjoners informasjonsarbeid overfor denne gruppen og deres pårørende, sier Høie.

Økt kapasitet i omsorgen

Regjeringen foreslår å øke statens gjennomsnittlige andel av kostnadene til heldøgns omsorgsplasser. Andelen foreslås hevet fra dagens 35 prosent, til 50 prosent. I tillegg vil regjeringen øke taket på anleggskostnader for kommuner i pressområdene.

– Vårt forslag innebærer nesten en dobling av penger til kommunene i 2014, i forhold til forslaget fra den forrige regjeringen, sier Høie.

Et sosialt tannhelseløft

I budsjettet for 2014 foreslår regjeringen et løft i støtten til behandling til personer med store tannhelseproblemer. Blant annet vil dette hjelpe helt eller delvis tannløse personer.

–Dette er uttrykk for en viktig prioritering. Med dette forslaget vil mennesker med særskilte tannhelseproblemer få støtte til den hjelpen de har behov for, sier Høie.

Innen tannhelse foreslår regjeringen en styrking med 40 millioner kroner til stønad til tannbehandling utover det den avgåtte regjeringen foreslo. Regjeringen foreslår også å avvikle den nye ordningen med gratis tannhelseundersøkelse for eldre på 75 år og over. Regjeringen vil i stedet prioritere tannbehandling til grupper med store tannhelsebehov.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen