Tvinnereim leder nordisk samarbeidsmøte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Styrket krisesamarbeid står sentralt under møtet for nordiske samarbeidsministre 8. februar.

– Vi skal  bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen, sier samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Johannes Jansson, norden.org
– Vi skal bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og sørge for at ministerrådet arbeider effektivt, sier samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Johannes Jansson, norden.org

– Pandemien har rammet alle de nordiske landene. Nå ser vi tegn til at vi igjen kan styrke de nordiske båndene gjennom å reise, arbeide, handle og møtes. Møtet i dag er en god anledning til å skue fremover og se på hvordan vi kan nå målet om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, sier samarbeidsminister Tvinnereim.

I hver nordiske regjering er det én statsråd som har ansvaret for det overordnede nordiske samarbeidet. I Norge er det utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim som også er nordisk samarbeidsminister. Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år og veksler mellom de fem nordiske landene. Norge har formannskapet i 2022, og har utarbeidet et program hvor ambisjonen om et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden står sentralt.

– Under Norges formannskap i Nordisk ministerråd skal vi bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og sørge for at ministerrådet arbeider effektivt. Sammen skal vi bygge et sterkere og grønnere Norden, sier samarbeidsminister Tvinnereim.

Samspillet mellom regjeringssamarbeidet i Nordisk ministerråd og parlamentarikersamarbeidet innenfor Nordisk råd er svært verdifullt for å virkeliggjøre målet om et sterkt, robust og målrettet nordisk samarbeid. Som del av dialogen er Nordisk råds president Erkki Tuomioja invitert til å delta ved deler av møtet mellom samarbeidsministrene.  

På møtet i dag, hvor Tvinnereim deltar digitalt fra Norge, vil styrkingen av nordisk samarbeid om kriseberedskap være et viktig tema. 

– Vi har et omfattende nordisk samarbeid på disse områdene. Ansvarlige fagmyndigheter arbeider med hvordan dette kan styrkes ytterligere, ikke minst i lys av erfaringene fra pandemien. Vi som nordiske samarbeidsministre vil nå bidra til å holde fokus på dette, og sikre at vi får en god og helhetlig oppfølging av de ulike initiativ og forslag som er fremmet i det siste, sier Tvinnereim.

– Pandemien er eksempel på større kriser som kan ramme de nordiske landene. Det at vi er så tett tilknyttet i Norden kan være en utfordring i kriser. På den annen side kan det bidra til at vi finner bedre løsninger på felles problemer.  Vår hovedoppgave vil nå være å styrke det nordiske samarbeidet. Ingen nordiske land skal stå alene i en krise, sier samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert. Nordisk råd ble dannet 1952 og har 70-årsjubileum i 2022. Sekretariatet ligger i København.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim er også nordisk samarbeidsminister med ansvar for å koordinere det nordiske samarbeidet i regjeringen.

Samarbeidsministeren møter fast i Ministerrådet for nordiske samarbeidsministre. De siste årene har ministrene møttes fem-seks ganger  i året, men møtefrekvensen kan variere. Møtene avholdes enten digitalt, i København eller i landet som har formannskapet.

En ny visjon for samarbeidet i NMR ble vedtatt av de nordiske statsministrene i 2019: Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Visjonen understøttes av tre strategiske prioriteringer som ligger til grunn for ministerrådets virksomhet og budsjett i perioden 2021-2024: Et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden.