Styrket forskningssamarbeid med Kina

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og Kina har i dag undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter Kinas forskningsminister, Dr. Wan Gang.

– Vi er svært imponert over Kinas høye ambisjonsnivå for forskning og innovasjon. De ligger helt i front internasjonalt innen flere realfag og teknologifag. Med denne handlingsplanen vil vi oppmuntre til flere felles prosjekter mellom kinesiske og norske forskere. Vi håper at det vil være til gagn for begge våre nasjoner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen undertegnet handlingsplanen på et møte i dag med den kinesiske forsknings- og teknologiministeren, Dr. Wan Gang.

Noen av målene i handlingsplanen er å styrke samarbeidet mellom akademia og næringsliv, fremme teknologi- og kunnskapsoverføring mellom forskningsorganisasjoner og næringsliv og forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten i begge land gjennom best mulig utnyttelse av ressursene.

Både Kina og Norge vil fremme forskjellige typer samarbeidsaktiviteter, blant annet å:

 • etablere felles laboratorier eller forskningssentre
 • bygge partnerskap mellom forskningsorgani­sasjoner, universiteter og foretak gjennom forskningssamarbeid, akade­miske utvekslinger og felles arbeid med karriereutvikling
 • fremme multilateralt samarbeid, for eksempel innen EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020.

Handlingsplanen oppmuntrer særlig til samarbeid innen følgende områder:

 • miljø, klima og lavutslippssamfunn
 • fornybar energi og lavkarbonteknologier
 • polarforskning
 • marin og maritim forskning (inkludert fiskeriforskning og fiskeriteknologi)
 • biovitenskaper (inkludert helse og omsorg samt landbruk, matvare­trygg­het og matvaresikkerhet)
 • materialer
 • informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • andre områder som en felles komité blir enig om i løpet av perioden handlings­planen gjelder for.

Samarbeid under denne handlingsplanen bygger på eksisterende avtaler mellom Kina og Norge om forskning, teknologi og innovasjon.